Inleiding op ons verkiezingsprogramma

Voor U ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de PGA-PvdA Asten.

Prettig wonen, fijne vrienden om je heen hebben, een baan hebben, een opleiding genieten, je hobby uit kunnen oefenen en gezond zijn. Heel veel meer zal de gemiddelde Astenaar niet wensen. In die zin gaat het met veel dorpsgenoten goed. Ondanks de economische crisis weten zij zich staande te houden. Een groep Astenaren maakt zich dagelijks zorgen over het feit of zij hun baan kunnen behouden, of zij de kosten van hun woning nog wel kunnen betalen. Een andere groep heeft elke dag te dealen met deze zaken. Zij hebben geen werk en knopen de financiƫle eindjes maandelijks aan elkaar. Zij staan dagelijks voor de keuze om de aankoop van de schoenen voor de kinderen weer uit te stellen, dagelijks de goedkoopste boodschappen te doen. Veel praten ze hierover niet.

De PGA-PvdA zal zich de komende vier jaar sterk maken voor met name die groepen mensen die zich dagelijks zorgen maken. Wij zorgen voor een vangnet als dat echt nodig is. Daarbij gaan we uit van de kracht van mensen zelf. Heel veel Astenaren kunnen uiteindelijk zelf hun zorgen verminderen met de hulp van familie, vrienden en kennissen.

“Inleiding op ons verkiezingsprogramma” verder lezen

De PGA-PvdA er in. Fijnstof er uit.

Asten en dan met name het gebied om Heusden heeft veel problemen met de aanwezigheid van grote hoeveelheden fijnstof. Volgens de rijksoverheid is er sprake van een noodsituatie. De PGA-PvdA wil dat er intensief wordt samengewerkt in regionaal verband om de grote concentraties aan fijnstof, in onder meer Heusden, terug te brengen. De PGA-PvdA wil dat er geen medewerking wordt verleend aan bedrijfsontwikkelingen welke de fijnstof problemen doen toenemen.

“De PGA-PvdA er in. Fijnstof er uit.” verder lezen

De PGA-PvdA houdt variatie in het landschap.

Asten kent variatie in het landschap. De landschappelijke kenmerken als natuur, bos, bolle akkers, weilanden en akkerbouwlanden geven een positieve identiteit aan Asten. Daarnaast zijn er ook negatieve elementen ten gevolge van intensieve veehouderij en glastuinbouw. Deze doen afbreuk aan de uitstraling als toeristische trekpleister. Maar daar tegenover geeft deze bedrijvigheid ook een belangrijke economische en werkgelegenheidsfactor. Balans hierin is essentieel!

“De PGA-PvdA houdt variatie in het landschap.” verder lezen

Jeugdbeleid, kind centraal.

Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Helaas zien we ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PGA-PvdA wil dat in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten en samen met de jongeren praten in plaats van over hen.

“Jeugdbeleid, kind centraal.” verder lezen

De PGA-PvdA maakt werk van het waterplan.

De PGA-PvdA wil investeren in water als onderdeel van onze leefomgeving. Water is niet alleen een levensvoorwaarde maar ook een bron van plezier en vermaak en een waardevol onderdeel van het landschap. Daarnaast moet de waterkwaliteit goed zijn om onderdak te bieden aan planten en dieren. De klimaatverandering maakt dat betere bescherming tegen overvloedige stortbuien nodig is. Deze maatregelen zijn nodig maar bieden ook kansen!

“De PGA-PvdA maakt werk van het waterplan.” verder lezen

De PGA-PvdA gaat voor toerisme.

Asten is een landelijke gemeente met veel kansen en mogelijkheden voor toerisme. Ons buitengebied is daarvoor de aandachtstrekker. De aantrekkelijkheid van ons landschap moet worden bevorderd. Bedreigingen hiervoor vormen zaken als glastuinbouw en intensieve veehouderij. Voor de toeristen is dit geen uitnodigend verhaal. Hiervoor moet samen met de betrokkenen beleid ontwikkeld worden waarbij we ons meer richten op natuur en recreatie.

“De PGA-PvdA gaat voor toerisme.” verder lezen