Beschouwingen 2017

Als progressieve partij zien wij dat er kansen liggen voor een gemeente die verder kijkt dan procedures en cijfers.

De begroting voor 2017 en de komende jaren is sluitend. Voor de PGA/PvdA is het dus nu tijd om te investeren en zo het woongenot en de beleving in Asten voor iedereen te vergroten.

Euro's

“Beschouwingen 2017” verder lezen

Noor Hagelaar-Koppens verlaat Astense politiek

PGA-raadslid Noor Hagelaar-Koppens maakt tijdens de achterbanvergadering van de PGA van 3 oktober bekend, dat ze de actieve politiek verlaat. Ze was sinds 2012 raadslid, de laatste twee jaar als fractievoorzitter. De combinatie van moederschap, werk en een startende eigen zaak noopt haar keuzes te maken. Ze wordt opgevolgd door Laurens Drost, die haar begin dit jaar verving tijdens haar zwangerschapsverlof.

NoorDe begroting is de laatste klus voor Noor Hagelaar: “Ik vind het erg jammer, dat de combinatie van moederschap, werk en politiek niet mogelijk is. Het was een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd, hoewel ik met een beetje pijn afscheid neem. “Noor Hagelaar-Koppens verlaat Astense politiek” verder lezen

Ratten?

Bruine RatAsten, een dorp in het platteland, veel parken, veel groen. Een heerlijke plek om te wonen, en dat vinden ook de diertjes. Het is dus natuurlijk hier en daar een rat aan te treffen. Maar als er te veel zijn dan wordt het diertje ongedierte.

Het is bij lange na nog geen volksgezondheidszaak, maar uit verschillende hoeken in het dorp horen we opmerkingen over het aantreffen van ratten. Rattenbestrijding is sinds een tien jaar niet direct meer een taak van de gemeente, maar van degene die er last van heeft. De gemeente heeft echter wel haar taken als het gevaar dreigt te leveren voor onze volksgezondheid.

“Ratten?” verder lezen

Veeteelt concentraties en gezondheid

Op een druk bezochte bijeenkomst van het RIVM en de GGD Brabant-Zuidoost in Asten werden donderdag recente conclusies gepresenteerd van een onderzoek naar de verbanden tussen veeteelt en gezondheid van omwonenden in Zuidoost-Brabantse gemeenten Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren en Cranendock.

Er zijn relaties aangetroffen tussen zaken als longfunctie en longontsteking en een concentratie veehouderij. Mensen met COPD hebben het er zwaar. Tevens zijn er aanwijzingen dat in de buurt van veeteelt-concentraties vaker ziekteverwekkende bacteriën te vinden zijn.

“Veeteelt concentraties en gezondheid” verder lezen

PGA/PvdA verder als PGA

Op maandag 6 juni heeft de achterban van de PGA/PvdA zich gebogen over het discussiestuk van haar Commissie Toekomstvisie. Aan de hand van een viertal thema’s werd besproken hoe de toekomst van de PGA/PvdA eruit zou moeten zien. Daarbij ging het onder andere over de positie van de partij in de vele bovengemeentelijke regelingen, over de positie van de partij binnen de gemeente Asten en over herkenbaarheid en speerpunten.

Sluitstuk van de discussie was de vraag onder welke naam de partij haar werk wil doen. Hierbij heeft een grote meerderheid van de aanwezige leden formeel gekozen om de samenwerkingsovereenkomst met de PvdA (uit 1997) op te heffen. “PGA/PvdA verder als PGA” verder lezen

Zienswijze Geurhinder Asten

Reactie van de PGA-PvdA op de zienswijze van het ZLTO en de dorpsraad Heusden op het voorgestelde Geurbeleid.

Het voorstel is er op gericht om de leefbaarheid van Heusden te bevorderen. Dit uitgangspunt ondersteunen wij als PGA-PvdA van harte. Daar ligt onze gezamenlijke focus. 

In Asten gelden nu nog de maximale wettelijke normen uit de Wet geurhinder en veehouderij (WGV), geurnorm 3 voor de kernen en 14 voor het buitengebied. De geurverordening moest worden aangepast waardoor er nu een nieuw ontwerp ligt. Hier worden aangepaste normen voor (deel van) de gemeente vastgesteld.

“Zienswijze Geurhinder Asten” verder lezen

Luisteren naar jouw mening

6 April 2016, refererendumdag associatewet Oekraïne. We vragen onze dorpsbewoners naar hun mening.

Om 7 uur alles klaarleggen, lege stembiljetten natellen. 7:30 deur open. De hele dag een aanloop van een doorsnede van de Astense inwoners. Jong en oud, in pak of werkkleding, met vrienden of met kinderen. 21:00 einde van de stemming, bus op zijn kop en tellen. “Luisteren naar jouw mening” verder lezen

Opvang in de Peel

Er dreigt een tekort in opvanglocaties voor asielzoekers. Als het tekort gelijk verdeeld zou worden zouden er dit jaar in de Peelgemeenten (de zes, inclusief Helmond) voor ruim 1300 mensen plek gezocht moeten worden (inclusief bestaande statushouders), iets minder dan de helft in Helmond, de rest in de andere vijf gemeenten.

Voor 15 mei moet er een plan komen hoe dit gehaald wordt, zo is met al de gemeentes in de provincie Brabant afgesproken. Ook in Asten zullen we hieraan meewerken, als het aan ons ligt in gesprek samen met onze achterban.

“Opvang in de Peel” verder lezen

Bestemmingsplan Florapark geschorst

Florapark

FloraparkDe Raad van State schorst het bestemmingsplan voor Astens nieuw bedrijventerein Florapark. Zij verwijst hierbij naar de ‘Ladder van Duurzame Verstedelijking’. De gemeente heeft 20 weken de tijd aanvullende informatie te leveren.

de ‘Ladder van Duurzame Verstedelijking’ is een proces om maar niet zomaar lukraak in elke gemeente (lege) bedrijventereinen te leggen, maar te kijken naar alternatieven en nieuwe terreinen regionaal af te stemmen. RvS meent dat dit niet voldoende is gebeurd met betrekking tot Deurne en verdere regio…

“Bestemmingsplan Florapark geschorst” verder lezen