Het Bestuur

Het bestuur van de Progressieve Groepering Asten / PvdA wordt gevormd door

Arie Juul en Geertjan

voorzitter: Arie van den Boomen

secretaris (ad interim): Franca Thijssen (niet op foto)

penningmeester: Juul Swinkels

bestuurslid: Geertjan van der Spek

Stuur ons een berichtje