De Progressieve Groepering Asten (PGA) is een lokale partij met een sociaal gezicht die samen met alle inwoners gaat voor een slagvaardig, verbonden en bloeiend Asten.

 

Lees meer.......

 

Lijst PGA

 

1. Ingrid Welten – Wamsteker
2. Sandu Niessen
3. Marcel van Oosterhout
4. Rhodyn Gijselhart
5. Noor Hagelaar – Koppens
6. Arie van den Boomen
7. Franca Thijssen
8. Nicky Waals
9. Rolf Kremers
10. Ilse van Bommel
11. Marco Kleuskens
12. Annemie Urlings
13. Frans Vliegenberg
14. Stephan van Erp
15. Lisette Salehi Orouzki-Roos
16. Ron Hagelaar
17. Nicky Dieters
18. Stefan Vlielander
19. Sien van Meel
20. Loet Snijders
21. Désirée van de Wiel – Stevens
22. Hans van Gorp
23. Willemien Mutsers
24. Jan Kouwenberg
25. Lies van den Boomen
26. Boy Spiertz
27. Joop Leenen
28. Ellen Lommerse
29. Joost van de Moosdijk
30. Dirk Welten
31. Willy Verberne
32. Leny van Heugten – Vereijken
33. Arjan Verkampen
34. Sjaak van Hugten
35. Jack Swaanen
36. Hans Berkers
37. Suzan de Groot
38. Piet Snijders
39. Chris de Haas
40. Geert Jan van der Spek
41. Hans van den Bosch
42. Gerard van de Moosdijk
43. Chris Verborg
44. Gerrit Janssen
45. Danny Grein
46. Ronald Beniers

 

 

 

Waarom stemmen op de PGA?:

 

Wie op de PGA stemt, maakt het verschil in de manier van samenwerken. Wij maken werk van samenwerken. Bij nieuwe plannen betrekken wij de mensen van begin af aan. Samenwerken om draagvlak te creëren, en belangrijker nog: om tot slimme en duurzame oplossingen te komen waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring aan bijdraagt. We zien rond het nieuwe gemeenschapshuis en het strategisch huisvestingsplan in het onderwijs dat samenwerking vanaf het begin ontbreekt. Wij werken samen aan een inclusieve en bruisende gemeente.

 

Dit zijn onze tien speerpunten:

 

  • Asten: van achterloper naar koploper op de duurzaamheidsladder.
  • Meer groen op straat, bij scholen, op pleinen en in het buitengebied.
  • Inzetten op tiny houses en duurzame groene woningen.
  • We pakken liever wateroverlast aan dan het bouwen van een extra rotonde.
  • Preventieve hulpverlening; sneller in gesprek als mensen zorgen hebben.
  • Betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren en ouderen.
  • Respect voor monumenten en aandacht voor een levendige historie.
  • Jongeren en de arbeidsmarkt met elkaar verbinden.
  • Investeren in goede zorg en hulpverlening voor alle inwoners, jongere en oudere. Zodat iedereen mee kan (blijven) doen in de gemeenschap!
  • Minder fijnstof, meer biodiversiteit. Een gezond platteland voor mens, dier en plant!

 

 

Zie het verkiezingsprogramma van de PGA voor verdere toelichting.

 

 

 

 

ANBI

 

De ‘Progressieve Groepering Asten’ is een lokale vereniging. Deze politieke organisatie wordt door de fiscus gezien als ‘Algemeen nut Beogende Instelling’ of ANBI. Giften aan de PGA zijn dan ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belastingen. Meer hierover is te lezen op de website van de belastingdienst. Of neem contact met ons op over de mogelijkheden ons te ondersteunen.

 

Als ANBI publiceren we een aantal zaken op deze website, ook om aanspreekbaar en transparant te zijn.

 

De ‘Progressieve Groepering Asten’ is ook wel bekend als ‘PGA’. Ons RSIN of fiscaal nummer is 8061.45.225, deze kun je controleren bij de belastingdienst. Ons postadres is ‘Kasteellaan 4A, 5725 AD Asten’ of mail het secretariaat via secretaris@pga-asten.nl. De vereniging heeft als doel om ‘ als plaatselijke politieke vereniging met alle wettelijke middelen te werken aan een vooruitstrevend gemeentelijk bestuur in al zijn onderdelen’. We willen dit bereiken (beleidsplan) zoals geschreven in ons programma 2018-2022. We publiceren onze activiteiten geregeld op deze website, onder ‘Laatste nieuws’ en op Facebook.

 

We staan ingeschreven als vereniging bij de kamer van koophandel. Daar staat ook ons bestuur aangemeld, en op onze website vind je ze ook terug onder ‘Wie zijn wij’

 

Onze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit giften en lidmaatschapsgelden. Hiervan financieren we onze activiteiten en bijeenkomsten, en wordt geld gereserveerd voor de campagne. Onze fractieleden, bestuursleden en andere leden ontvangen van ons geen vergoeding, we hebben geen winstoogmerk. Als overzicht kun je ons jaaroverzicht 2014 en 2015 inzien.

 

Het rekeningnummer van de PGA is:

 

NL17 ABNA 0523 4281 62