STRATEGISCH HUISVESTINGSPLAN (SHP)

 

De PGA vindt dat het aantal basisscholen in de kern van Asten terug kan, maar alleen op basis van de volgende kaders:

 

 • Een evenwichtige spreiding over Asten met redelijke loopafstanden tot de woonwijken;
 • Het hanteren van gedegen en transparante prognoses;
 • Veilige loop- en fietsroutes waarbij zo min mogelijk doorgaande wegen worden doorkruist;
 • Kwalitatief goede gebouwen, die duurzaam zijn in zowel gebruik, materiaal als energie; en ondersteunend aan de onderwijsvisie;
 • Een groen schoolplein bij iedere school;
 • Het multifunctioneel gebruik van gebouwen;
 • Ruimte voor passend onderwijs waarbij verbinding wordt gezocht met verenigingen;
 • De mogelijkheid om in samenspraak met ouders en scholen het type onderwijs te bepalen en het aantal schoolgebouwen binnen Asten. (zie ook H. 7 SHP)

 

 

 

GEMEENSCHAPSHUIS

Het is belangrijk dat gedegen onderzoek wordt gedaan naar de locatie van het gemeenschapshuis.

Er dient een gemeenschapshuis te komen:

 

 • betaalbaar voor verenigingen en andere gebruikers;
 • centraal gelegen in de kern van Asten;
 • met voldoende draagvlak van verenigingen en andere gebruikers.