OMMEL SPEERPUNTEN

 

Bij de PGA staat de hechte gemeenschap en de leefbaarheid hoog in het vaandel. Ommel heeft relatief een bloeiender verenigingsleven dan een stadswijk als Woensel in Eindhoven. De kermis is relatief zelfs de grootste van Nederland. Om de leefbaarheid te vergroten zetten wij in op de herinrichting van het Onze Lieve Vrouwe Plein (net als in Heusden) en het herinrichten van het processiepark.

 

De PGA wil graag meedenken in woningbouw voor Ommel. Maatwerk voor Ommelse starters, ouderen en andere inwoners is goed. De PGA ondersteunt de in de Toekomstagenda Asten2030 vastgelegde opdracht ‘Vitale kernen – Speerpunt Ommel’ en omarmt het ‘initiatief van inwoners om de leefbaarheid in Ommel structureel en voortvarend aan te pakken door middel van substantiële nieuwbouw en aantrekken van nieuwe inwoners’.

 

De PGA staat voor:

 • Het samen werken aan een gezellig en groen Onze Lieve Vrouwe plein (Gelijkwaardig project als het Vorstermansplein in Heusden)
 • Het mogelijk maken voor Ommelnaren om te blijven wonen in Ommel. Diverse woonvormen aanbieden en stimuleren.
 • Het idee om het processiepark te restaureren en uitnodigend en groen in te richten.
 • Behoud van de school als basisvoorziening voor Ommel.
 • Het creëren van een 'geblurde' ontmoetingsplek. Een combinatie van horeca, winkel, cultuur en leisure. Dit biedt ook kansen de eerste levensbehoeften in Ommel weer te verkrijgen.
 • Een betere fietsverbinding Oostappen - Helmond (centrum/station), voor inwoners en toeristen.
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van De Berken met loop- en fietsroutes over de A67 en N279 (zie project de Berken).
 • Het vergroten van de biodiversiteit: in beekdalen; vergroten stuifzand en heide in de Oostappense bossen.
 • Het uitbreiden van de elektrische oplaadpunten.
 • Het stimuleren van intensieve recreatie (Klimwand, bootcamps, festival, agrotoerisme)
 • Aanpak van de wateroverlast door kleine en grote maatregelen (wadi’s, groendaken enz.)
 • Het treffen van maatregelen tegen fijnstof bij de A67 en N279.
 • Een lagere maximumsnelheid op de A67 en N279 t.b.v. de gezondheid en het leefklimaat in Ommel.

 

De PGA wil concreet de volgende projecten oppakken:

 • Stelselmatig onderzoek naar woonbehoeften en woonwensen en die samen invullen.
 • Samobiel project opstarten, voor de kern van Ommel. Samen rijden naar dezelfde bestemming. Zie daarvoor: http://www.samobiel.nl/
 • Samen werken aan een gezellig en groen Onze Lieve Vrouwe plein (Gelijkaardig project als het Vorstermansplein in Heusden)
 • De PGA steunt het idee om het processiepark te restaureren en groen en uitnodigend in te richten.
 • Ontwikkelingen bij de Berken oppakken als gezamenlijk project (zie Project de Berken).
 • Ecology intensive agriculture mogelijk maken in het cultuur- en natuurlandschap De Berken. Voor en door Ommelnaren. Een goed voorbeeldproject is het Herenboerenproject in Vught. Zie http://www.herenboeren.nl/de-herenboerderij/

 

PROJECT 'DE BERKEN'

 

De verbetering van de N279 brengt ook met zich mee dat  de kruising met de Deurnese weg (bij het oude Ommels Ei) wordt verschoven. De enorme bocht wordt uit de weg gehaald. Verder wordt bij Swinkels aan de Vlierdense kant de situatie in ere hersteld en komt er een fietspad. Allemaal aanknopingspunten om met de ruimte die vrijkomt bij de Berken en de Deurnese weg leuke en aangename dingen doen!

 

De plannen van de provincie Noord-Brabant. De witte bocht is de Deurneseweg nu. De bocht wordt verkleind bij de verbetering van de N279 (oranje).

De bocht uit de Deurnese weg halen, maakt ruimte vrij voor de natuur én de weg naar Deurne wordt korter. De vrijgekomen grond kan benut worden door de natuur, en deze zichtlocatie kan mogelijkheden bieden voor een biodivers zonnepark. Ommel en het Florapark zouden daarmee van stroom kunnen worden voorzien. Het project is een kans om natuurgebied de Berken beter te verbinden (per fiets en te voet) door de aanleg van fietsverbindingen onder of over de N279 en de A67. Deze verbindingen kunnen de toeristische routes tussen de gemeente Asten en Deurne versterken.