DE FRACTIE

 

 

INGRID WELTEN

 

Lijsttrekker, burgercommissielid Burgers

Ingrid Welten-Wamsteker heeft Bestuurs- en Organisatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is na haar studie gaan werken in het bankwezen. Bij de bank was zij verantwoordelijk voor de zakelijke relaties en behartigde ze de bancaire belangen van ondernemers. Sinds 2016 is ze thuisblijfmoeder en daarnaast voorzitter van de Peuterspeelzaal Pinkeltje in Asten, Heusden en Ommel. Ze zet zich ook in voor de ouderraad van basisschool Het Talent. Namens de PGA is Ingrid lid van de commissie Burgers.

Voor vragen over de commissies kunt haar direct benaderen via: ingrid.wamsteker@gmail.com

 

 

RONALD BENIERS

 

Fractievoorzitter, raadslid, commissielid Ruimte en Algemene Zaken en Control.

Ronald is docent consumptieve technieken (koken/serveren) bij De Rooi Pannen in Eindhoven (VMBO), waar hij ook voorzitter van de OR is. Hij is tevens lid van de ondersteuningsplanraad Eindhoven, en Penningmeester van de Stichting Gedenkbos Asten. Namens de PGA is Ronald in de gemeente lid van de commissies Ruimte en Algemene Zaken en Control.

Voor vragen over de commissies kunt hem direct benaderen via: ronald.beniers@kpnmail.nl

 

 

DANNY GREIN

 

Raadslid, Burgercommissielid Ruimte

Danny is monteur panelenbouw bij EKB in Someren, waar hij ook lid van de OR is. EKB automatiseert het productieproces van diverse industrieën in Nederland. Namens de PGA is Danny in de gemeente actief in de commissie Ruimte.

Voor vragen over de commissies kunt hem direct benaderen via:

danny-grein@hotmail.com

 

 

SANDU NIESSEN

 

Burgercommissielid Ruimte

Sandu staat voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Hij is afgestudeerd in Ruimtelijke Planning (WO). Momenteel werkt hij bij de gemeente Cranendonck als beleidsmedewerker Ruimte. Daarnaast heeft hij allerlei bezigheden zoals de Anna Ceelen Kring, de Brabant pioniers en het organiseren van evenementen. Namens de PGA is Sandu lid van de commissie Ruimte.

Voor vragen over de commissies kunt hem direct benaderen via: sanduniessen@gmail.com

 

 

ANNEMIE URLINGS

 

Burgercommissielid

Annemie Urlings was tot begin 2015 actief als redacteur bij ‘t Contact in Asten-Someren, en is vanuit die functie erg betrokken in Asten, Heusden en Ommel. In de loop van 2015 is ze actief geworden bij de PGA. Namens de PGA is Annemie in de gemeente lid van de commissie Burgers.

U kunt haar direct benaderen via: annemie.urlings@kpnmail.nl

 

 

ONZE ACHTERBAN

 

Wij zijn daarnaast blij met alle leden en inwoners van onze gemeente die ons informeren en inspireren om tot nieuwe standpunten te komen. Wij vinden elkaar o.a. op de achterbanvergaderingen. Daar wordt het commissiewerk besproken, wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen en kunnen nieuwe ideeën ingebracht worden. Achteraf zijn er vaak nog altijd mensen waar je nog verder mee kan napraten of over andere onderwerpen dan politiek kan praten.

 

Neem contact met ons op zodat wij je kunnen informeren hoe u kunt deelnemen aan de vergaderingen.