ASTEN SPEERPUNTEN

 

In Asten gaan we voor een gezellig dorp, persoonlijk contact en korte lijntjes van mensen die deskundig zijn en u werkelijk vooruit helpen. (*Zie voor het Astens buitengebied de speerpunten van de kern Heusden.)

 

 • Het betrekken van de burger bij de besluitvorming. Wanneer je in een vroeg stadium iedereen volwaardig betrekt bij het idee, krijg je een breder gedragen plan en slimme oplossingen.
 • Het samen werken aan een vernieuwd Ploegmakerspark.
 • Een betere bescherming en herbestemming van oude gebouwen. Dorpskarakter versterken.
 • Een autovrije en groene Markt.
 • Het voorkomen en opvullen van gaten in het centrum.
 • Betaalbare / sociale woningbouw voor iedereen.
 • Duurzame gemeentelijke gebouwen.
 • Het versneld aanpakken van de problematiek in de Prins Bernhardstraat (vanaf Logtenstraat tot Lienderweg).
 • Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren.
 • Het behouden van de pinautomaten op de plekken waar ze nu zijn.
 • Het aanpakken van de wateroverlast door kleine en grote maatregelen (wadi’s, groendaken enz.)
 • Een duurzaam en innovatief industrieterrein.
 • Het realiseren van een ecowijk en het verduurzamen van woningbouwprojecten.
 • Proefprojecten tiny houses, co-housing, groepswonen.
 • Het uitbreiden van elektrische oplaadpunten.
 • Oplossing zoeken voor het parkeerprobleem thv. het Varendonck College en NWC.
 • Het opstarten van het Samobiel-project, uitsluitend per wijk en het buitengebied. Samen rijden naar dezelfde bestemming. Zie daarvoor: http://www.samobiel.nl/
 • Inzetten op preventieve (jeugd)hulpverlening