ASTEN SAMEN GROEN

 

Asten is een mooie gemeente met een bijzonder rijke historie. Hoe kunnen we onze gemeente toekomstbestendig maken en ervoor zorgen dat het dorpskarakter behouden blijft? Simpel, door een goede balans te creëren tussen karakteristieke oude panden, innovatieve nieuwbouw en een slagvaardig groenbeleid. Daarmee versterken we het aanzicht van ons dorp, vergroten we de biodiversiteit en dringen we de wateroverlast terug. Zo wordt Asten letterlijk en figuurlijk een bloeiende gemeente.

 

 1. Een duurzaamheidsbeleid mét passie
 2. Meer groen op straat
 3. De rijkdom van de natuur vergroten

 

1. Een duurzaamheidsbeleid mét passie

De PGA heeft zich altijd hard gemaakt voor een duurzamer en groener Asten. Van een betere luchtkwaliteit in het buitengebied tot zonnepanelen stimuleren, wadi’s maken of het Waardbos. Vele partijen zijn het tegenwoordig met ons eens om een slag te maken in duurzaamheid. Volgens www.waarstaatjegemeente.nl staat Asten helaas nog steeds op plek 331 van de 393 gemeenten. Wij zijn nu aan zet om een slag te maken in onze gemeente!

 

De PGA staat voor:

 • Duurzaam doen =  duurzaam denken. Samen met ondernemers en inwoners willen wij werken aan een nieuw duurzaamheidsbeleid. Een beleid dat dient als kader voor wat we in de gemeente ontwikkelen. Elk nieuw project wordt getoetst op duurzaamheid, de mate van sociale verbinding en levensloopbestendig bouwen.
 • De landelijke duurzame normen zijn voor ons de minimale normen om stappen te zetten voor de toekomst. Dat betekent nu: Nul-op-de-meter als norm en stappen maken in gasloos bouwen. Stimuleren om bestaande woningen te verduurzamen. Duurzame maatregelen dienen betaalbaar te worden voor iedereen! Een mooi voorbeeld is het zonnepanelenproject in de MRE-regio.
 • Een gemeente die als voorbeeld dient voor onze inwoners. Energieneutrale (gemeentelijke) gebouwen, te beginnen bij de nieuwe schoolgebouwen: zonnepanelen op het dak en groene schoolpleinen. Alle gemeentelijke gebouwen dienen duurzaam te zijn. De gemeente gaat dan een stap verder dan het huidig beleid om in 2020 ‘bijna energieneutraal’ te bouwen. De gemeentelijke voertuigen dienen ook zo groen mogelijk zijn.
 • Mogelijkheden scheppen voor duurzame zelfvoorzienende woningbouw in het buitengebied. Op dit moment mogen in het buitengebied alleen ruimte-voor-ruimte woningen gebouwd worden.
 • Het wegwijs maken van burgers in de verschillende toepassingen van duurzaamheid (zoals verschillende zonnepanelen, groene daken, riool-ontkoppeling etc.).
 • Samen met de duurzaamheidscoördinator van de gemeente duurzame initiatieven van de grond krijgen. De coördinator verbindt initiatieven, adviseert over subsidies en zoekt samenwerking met andere duurzame initiatieven elders in de regio.
 • Een biodivers zonnepark. Op standaard zonnepaneelvelden groeit en bloeit niks. Met iets minder zonnepanelen per vierkante meter komt er ruimte voor heide en kruiden/grassen.
 • Het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen.

 

2. Meer groen op straat

Een groene omgeving is gezond, dat tonen verschillende onderzoeken aan. Alleen al het uitzicht op bomen en planten zorgt ervoor dat mensen minder stress ervaren. Daarnaast houden planten water vast en dragen ze bij aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering. "Op straat" gaan we voor meer duurzame projecten.

 

De PGA staat voor:

 • De aanplant* van 500 bomen per jaar. Dit past uitstekend in het budget voor nieuwe ontwikkelingen die op de planning staan. Minder dure verharding en meer groen op straat!
 • Groene speeltuinen bij de nieuwe scholen. In Vlaanderen zijn ze al heel populair. De provincie stelt dit jaar een subsidie open voor groenere schoolpleinen.
 • Samen werken aan een te vernieuwen Ploegmakerspark. Het park ligt op een ideale plek om invulling te geven voor iedereen; denk bijvoorbeeld aan fitnesstoestellen in de buitenlucht, pluktuin, een avontuurlijke speeltuin enzovoorts.
 • Een ecowijk realiseren. De PGA vindt het belangrijk om groen te doen, in plaats van dit alleen in woorden te belijden. Door dit op te pakken met verschillende partners - ook buiten de gemeente - levert dit veel kennis over duurzaamheid, nieuwe inzichten en creativiteit op voor onze gemeente. Als mensen zien dat een duurzame aanpak enorm veel voordelen heeft, zullen ze eerder geneigd zijn om te verduurzamen.
 • Oplaadpunten neerzetten voor elektrische auto’s bij u in de buurt en bij de winkels.
 • Gevelbeplanting, pergola’s, bloemenveldjes en leilindes die bijdragen aan een mooie en levendige openbare ruimte.
 • Het stimuleren van burgers tot vergroening van eigen voor- en achtertuinen.
 • Milieuwinst op het gebied van mobiliteit. De PGA wil snel werk maken van het project Samobiel (hierbij kunnen studenten en forenzen eenvoudig met elkaar in contact komen en afspreken om te carpoolen). Zie ook: www.samobiel.nl.

 

* Bij de aanplant worden soorten gebruikt die de gezondheid bevorderen.

 

3. De rijkdom van de natuur vergroten

Asten ligt op het zand. Dat is weinig vruchtbaar voor de landbouw. De landbouw gebruikt veel kunstmest, met als gevolg een zeer eenzijdige flora van varens, bramen en brandnetels. De PGA heeft als doel om de natuur rijker te maken. De biodiversiteit willen we vergroten door natuurgebieden met elkaar te verbinden. De ligging aan de twee riviertjes, de Aa en Astense Aa is ideaal voor deze ‘stapstenen’. Samen met de boeren willen we ‘natuurinclusieve’ projecten opstarten om de landbouw beter aan te sluiten op het ritme van de natuur. Een voorbeeld hiervan zijn de Herenboeren.

 

De PGA staat voor:

 • Het versterken van bestaand natuur- en cultuurlandschap. Langs de Aa, Astense Aa en Voordeldonkse Broekloop  ecologische verbindingszones aanleggen en de ecologische verbindingszones langs de Eeuwselse Loop afronden. Groene gebieden behouden zoals de parken en de kloostertuinen.
 • Zuinig omgaan met de schaarse ruimte. Voor nieuwe ontwikkelingen kijkt de PGA eerst naar inbreiden en dan naar uitbreiden.
 • Het vergroten van biodiversiteit in tussenliggende gebieden door natuurlijk beheer van bermen en parken. Bijvoorbeeld door het gebruik van ecologische en bij-vriendelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken en de aanleg van houtwallen als stapsteen voor de natuur.
 • Het inzetten van kunst en cultuur(historie) om het landschap nog meer tot zijn recht te laten komen. De PGA daagt verenigingen uit hier een bijdrage aan te leveren.
 • De betrokkenheid van burgers bij de uitvoer van groenbeleid. Samen Asten Schoon is een actieve club die voor een schone straat staat. Wij zouden het fantastisch vinden als dit aangevuld kan worden met een club die de natuur wil versterken. Bijvoorbeeld door de aanleg van tuintjes of eetbare bossen met fruitbomen, noten en hazelnoten enzovoorts.
 • Het ruimschoots compenseren van het kappen van bomen. Bij het planten van nieuwe bomen en struiken wordt rekening gehouden met de biodiversiteit.

 

 

LEES VERDER: ASTEN WOONT

 

 

 

 

Zelfvoorzienend bouwen legt de nadruk op slim gebruik van eigen (drink-)water, productie van eigen voedsel, voorzien in eigen energiebehoefte en het hergebruiken of minimaliseren van eigen afval.