ASTEN ONTDEKT

 

Asten is een mooie groene gemeente met rust en ruimte waar genoeg te beleven is. De PGA is trots op de Astense identiteit, die gekenmerkt wordt door de vele verenigingen en vrijwilligers. In dit hoofdstuk willen we aandacht vragen voor het bloeiende verenigingsleven en cultuur in Asten. Het zijn belangrijke bronnen voor de saamhorigheid in de Astense gemeenschap.

Asten is gemoedelijk en heeft avontuurlijke karaktertrekken met een levendige historie. Historie en cultuur verbroedert en draagt bij aan maatschappelijke deelname. Hoe beter je de historie kent, hoe interessanter het leven wordt. Daarnaast hebben de evenementen die georganiseerd worden een positieve uitwerking op de toeristische sector in Asten. Er is nog veel moois te ontdekken in Asten!

 

 1. Een "Peelweek" op de middelbare school
 2. Vrijwilligerswerk op de kaart zetten
 3. Respect en aandacht voor monumenten en een levendige historie
 4. Cultuur en evenementen stimuleren

 

1. Een "Peelweek" op de middelbare school

Het onderwijs is gericht op de wijde wereld: van de Vietnamoorlog, de Gouden Eeuw of dieren in het oerwoud. Hartstikke interessant! Maar waar is onze eigen leefomgeving in dit verhaal? Om de kennis over de geschiedenis van Asten, De Peel en dit deel van Noord-Brabant te vergroten willen we de Peelweek invoeren. Vanuit verschillende vakken kan les worden gegeven over, en vooral ook in onze eigen leefomgeving. Elk schoolvak kan hierbij aansluiten.

Bij geschiedenis kan geleerd worden over de eigen geschiedenis van onze streek, bijvoorbeeld in samenwerking met Heemkundekring De Vonder, Museum Klok & Peel en Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten (SBKA). Via het vak biologie kunnen grondboren of herkennen van dieren / planten worden aangeboden in samenwerking met IVN Asten Someren. In het vak economie kan een ondernemer uitleggen hoe een onderneming in elkaar zit of kan een groot bedrijf in de regio bezocht worden. Creatievelingen kunnen aan de slag samen met ondernemers, enzovoorts.

 

De PGA staat voor:

 • De Peelweek als verbinding tussen inwoners, onderwijs en bedrijfsleven.
 • Samen vormgeven van de Peelweek met het cultuurplein Asten-Someren en onderwijs.

 

2. Vrijwilligerswerk op de kaart zetten

Vrijwilligers zijn van waarde en als vrijwilliger krijg je er zelf mooie en leerrijke ervaringen voor terug. We zien in Asten al tal van prachtige initiatieven die het vrijwilligerswerk stimuleren.

 

Onis matched vele vrijwilligers, organisaties en individuen met elkaar. Mensen doen steeds vaker incidenteel vrijwilligerswerk. Onis Mix en Match is een mooi project waarbij mensen gematched worden en zo (tijdelijk) waarde toe kunnen voegen voor een ander.

 

Het project van het ‘Waardbos’ waarbij scholieren en leden van bijenhoudersvereniging st Ambrosius samen met de gemeente bomen planten is een mooi voorbeeld. Hierbij werkt de gemeente, een vereniging en het onderwijs samen aan een duurzame groene en bloeiende ontwikkeling.

De PGA maakt zich sterk voor het behoud van de maatschappelijke stage.

 

Het Museum Klok & Peel is een pareltje voor Asten. Er zijn talloze initiatieven die worden opgezet door meer dan 150 actieve vrijwilligers (plus medewerkers via Senzer). Het gebouw is nul-op-de-meter gebouwd en er is een enorm kennisnetwerk rondom het museum met verre oorden zoals via de Singing Bronze Foundation. Zij houden een prachtig cultuur- en natuurhistorisch erfgoed in stand en zijn een toeristisch trekpleister voor Asten. Er zijn plannen om de kennis naar een hoger plan te tillen met kenniscentrum de Peel Academie, dat zich gaat bezighouden met de cultuurhistorie van De Peel.

De PGA ondersteunt het idee voor een kenniscentrum over de cultuur- en natuurhistorie van De Peel.

 

De PGA staat voor:

 • Initiatieven die mensen met elkaar verbinden
 • De maatschappelijke stage, ook in de toekomst!
 • Een actieve houding van de gemeente om vrijwilligers en inwoners mee laten denken en doen bij (nieuwe) ontwikkelingen.

 

3. Respect voor monumenten en aandacht voor een levendige historie

Al decennia zien we onnodige afbraak van oude gebouwen in Asten. Juist die vooroorlogse gebouwen ziet de PGA als uniek. Zij maken het karakter van Asten. Asten is hier echter decennialang laks mee omgesprongen. De oude ansichten met daarop de oude jongensschool op de Markt, het groene Koningsplein en de straatbeelden spreken boekdelen; er is hier niets meer van terug te zien. Ook in het recente verleden is er veel verwaarloosd en gesloopt zoals Bartholomeus, de hoek van Anneke de Bruijn, de vervallen staat van de domineeswoning langs het oude protestantse kerkje, de gaten in de Emmastraat en Prins Bernhardstraat. Het toont de jammerlijke toestand van ons cultureel erfgoed.

 

Sommige mensen kunnen het zich nog goed herinneren: het theaterproject ‘Geluiden’ uit 1999. Historie werd vervlochten met een moderne voorstelling. Inwoners en studenten maakten samen een bruisende voorstelling en ‘schoten’ zelfs de kerk de lucht in. De PGA wil ruim baan bieden aan zulke initiatieven bijvoorbeeld om de Klokkendagen nieuw leven in te blazen.

 

De eigen geschiedenis is boeiend en geeft een andere kijk op onze omgeving. Door slim gebruik te maken van kunst, technologie, informatieborden, het stimuleren van culturele verenigingen en evenementen willen wij onze historie tot leven laten komen in het straatbeeld. Die bewustwording draagt bij aan de instandhouding van oude gebouwen.

 

De PGA staat voor:

 • Een re-inventarisatie van cultuurhistorische waarden en eventueel meer gebouwen als rijks- of gemeentelijk monument aanwijzen. We zien op verschillende plekken dat de waarde van onze cultuurhistorie niet goed bestemd zijn. Neem het Patersklooster dat maar voor de helft gemeentelijk monument is. Andere panden zouden dan weer best rijksmonument kunnen zijn zoals Lindestraat 7. Een goed voorbeeld van inventariseren is de kaart van de ODZOB: https://atlas.odzob.nl/erfgoed/
 • Behoud en respect voor monumenten in samenhang met meer vrijheden in de ontwikkeling daarvan. Een gebouw dat gebruikt wordt zorgt voor de instandhouding daarvan. Leegstand door te strikte bescherming doet daarentegen afbreuk aan het monument. Dat zien we wel bij het Bartholomeus en Anneke de Bruijn.
 • Daarom willen we ‘bestemmingsvrij ontwikkelen’ introduceren voor monumenten. Je mag er wonen, een kantoor of winkel beginnen, enzovoorts; als er maar rekening gehouden wordt met de opgetekende historische waarden en uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar cultuurhistorie en archeologie als dat gewenst is.
 • Het verder digitaliseren van ons historisch archief. Het gemeentelijk archief ligt grotendeels bij het RHC-Eindhoven. Daar ligt het veilig opgeslagen, maar is het moeilijk toegankelijk voor onze inwoners. De PGA wil verdere stappen zetten in de digitalisering van het archief, als inspiratiebron voor de toekomst. Dit kunt u raadplegen via www.rhc-eindhoven.nl.
 • Het uitdragen van een levendige historie bij culturele activiteiten.

 

Een prachtig initiatief om erfgoed toegankelijk te maken komt van eigen bodem. De heemkundekring heeft al deels en is er nog mee bezig om de bewoningsgeschiedenis van Asten in kaart te brengen. Zie daarvoor: http://www.heemkundekringdevonder.nl/bs/bewoningsgeschiedenis/index.php

 

Leuke websites om historie te ontdekken zijn:  www.zoekjestamboom.nl. Een regionale website waar je je stamboom terug kan vinden. Het RHC-Eindhoven vind je terug op www.rhc-eindhoven.nl.   Op www.bhic.nl is het archief van Adriaen Brock te vinden, o.a. de eerste auto’s van Asten en 400.000 grote en kleine boeven uit Brabant!

 

4. Cultuur en evenementen stimuleren

Evenementen zorgen voor een hechte gemeenschap, en voor verbinding tussen jong en oud. Tijdens evenementen kan jong talent zich in de kijker zetten (zie Asten Onderneemt) en krijgen lokale kunstenaars en ambachten een podium. De PGA wil deze vorm van ontmoeten stimuleren.

 

De PGA wil:

 • Meer ruimte voor evenementen die op creatieve wijze met gezondheid, sport en duurzaamheid omgaan.
 • Een culturele kring die de gemeente en haar partners ondersteunt in het bedenken en uitvoeren van culturele activiteiten.
 • Het vormgeven van promotiebeleid samen met verenigingen en organisaties. Een promotiebeleid waarbij lokale evenementen op een creatieve manier ruchtbaarheid aan hun evenement kunnen geven.
 • Het ontwikkelen van een projectsubsidie voor jongeren, waar jongeren kartrekker zijn en de ouders, professionals en ambtenaren initiatieven begeleiden. Deze subsidie is eenvoudig aan te vragen. Want ook voor jongeren geldt, een goed idee? Geeft het ons mee! (zie ook H. 4 Asten zorg(t) voor mekaar).

 

LEES VERDER: ASTEN GENIET