ASTEN ONDERNEEMT

 

Asten is een landelijke gemeente in een globaliserende wereld. Als onderdeel van Brainport strekt de reikwijdte van Asten zich uit tot ver over de grenzen van ons land. Je ziet dat bij ondernemers, boeren en bij de inwoners terug, van een bamboekweker in Heusden en Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts tot jonge start-ups binnen onze gemeente. Wij zijn trots op wat Astense bedrijven neerzetten! De PGA wil ondernemers, inwoners en onze (jonge) talenten in het bijzonder met elkaar verbinden. Daarbij wordt ingezet op circulaire economie, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

Om u van dienst te zijn wil de PGA dat de gemeente op de uitkijk staat voor regelingen en subsidies vanuit de overheid. Door de samenwerking te intensiveren kunnen signalen beter worden opgepakt.

 

 1. Talent ontwikkelen = de markt verbinden
 2. Volop toekomstperspectief voor circulaire ondernemers
 3. Het centrum als ontmoetingsplek versterken
 4. Regelingen en subsidies voor ondernemers en inwoners goed in het vizier krijgen

 

1. Talent ontwikkelen = de markt verbinden

De PGA vindt het belangrijk dat de gemeente, scholieren, starters en lokale ondernemers met elkaar verbindt. Studenten en werkzoekenden bieden we extra kansen om een baan te vinden in eigen regio. Een netwerk is een goede basis om talenten met innovatieve ideeën optimaal te ontwikkelen in onze gemeente.

 

De PGA wil het onderwijs en de arbeidsmarkt verbinden door:

 • Een prijsvraag ‘de duurzame ondernemer van het jaar’ in het leven roepen voor jongeren/starters en ondernemers.
 • Een banen- en stagemarkt organiseren die op een laagdrempelige manier overzicht geeft van baankansen in de regio.
 • Uitbouwen van de ondernemersverenigingen OVA en ICAS om het bedrijfsleven optimaal te verbinden met het onderwijs.
 • Het netwerk Innovatiehuis de Peel - dat in 2018 wordt opgestart - volop te gebruiken om onze ideeën te realiseren.

 

2. Volop toekomstperspectief voor circulaire ondernemers

Nederland wordt steeds meer een proeftuin voor duurzame ontwikkelingen en innovaties. De PGA is hier trots op en wil Circulaire economie stimuleren. Wij zetten ons in om duurzame en innovatieve bedrijven die een grote spin-off hebben en daarmee werkgelegenheid verschaffen, naar de gemeente te halen.

 

Door in te spelen op leegstand zowel in het buitengebied als in de kern, willen we de ruimte slim benutten om innovatieve bedrijven kansen te bieden. Om Asten op de kaart te zetten bekijken we of het mogelijk is het bedrijvenpark een duurzame uitstraling te geven en verbindingen te leggen tussen bedrijven zodat zij elkaar versterken in de geest van circulaire economie. Samenwerking kan worden gezocht met Energyport Peelland dat al enkele jaren ervaring heeft met het opzetten van duurzame initiatieven.

 

Circulaire economie:

Asten heeft het geluk dat het al twee kringloopwinkels heeft met een ideële inslag, namelijk de ONA en Een Aarde. Deze liggen op het bedrijventerrein vanwege de grote voorraad. Het concept leent zich ook voor gewone winkels in het centrum. Pop-up stores of tweedehandswinkels zijn populair. Ook zou het repair-café, dat nu wordt gehouden in de kantine van NWC, hierop kunnen aansluiten. Een kringloopwinkel in het centrum zorgt ook voor beter contact met horeca en middenstand, waardoor de verleiding groter wordt om mee te doen met circulair denken. Stichting de Kringloper in het westen van Brabant is een mooi voorbeeld hiervoor.

 

Project rondom wietteelt:

Gezien de problematiek rondom drugscriminaliteit denken wij dat legalisering van wietteelt meer goed dan kwaad doet. In het regeerakkoord wordt hierop ingespeeld door bij wijze van experiment wietteelt toe te staan in enkele gemeenten. De PGA wil de mogelijkheid onderzoeken om hierin mee te liften door een plan op te stellen voor legale wietteelt in de gemeente Asten. Bovendien kan de hennep nog voor veel meer toepassingen worden gebruikt, zie www.hempcollective.nl.

 

3. Het centrum als ontmoetingsplek

Het centrum is dé ontmoetingsplek voor Asten. De PGA streeft naar een autoluw, groen, gezellig en ondernemend centrum. Voor een gezellig en ondernemend centrum is het nodig winkels te concentreren in de kern van Asten. In Heusden zien we graag dat de mogelijkheid aanwezig blijft om de eerste behoefte aan levensmiddelen te verkrijgen. In Ommel willen we kansen grijpen indien daar behoeften en ontwikkelingen voor zijn.

 

De PGA staat voor:

 • Een geheel autovrije Markt.
 • Het opvullen van gaten in de bebouwing (m.n. in het centrum). Het voorkomen van gaten door geen sloopvergunning af te geven als er geen bouwplan is.
 • Leegstand in samenspraak tegengaan.
 • Op een duurzame en aantrekkelijke manier het dorp verder ontwikkelen.
 • Een nieuwe centrumvisie waarin ontwikkelingen centrumbreed worden opgepakt. Hierdoor kunnen investeringen op een heldere manier in tijd worden uitgezet.
 • Een proef voor verruimde openingstijden bij evenementen om te onderzoeken of dit bijdraagt aan een beter uitgaansleven en veiligheidsgevoel.

 

Om de afstand te overbruggen tussen de winkels rondom de Markt en de parkeerplaatsen kijken we samen met ondernemers naar slimme oplossingen.

 

4. Regelingen en subsidies voor ondernemers en inwoners goed in het vizier krijgen

 • De gemeente is een partner van de inwoners en ondernemers. Ze is een verbinder tussen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, om zo kennis, gegevens en ideeën uit te wisselen. De PGA vindt het belangrijk dat de gemeente burgers en bedrijven op de hoogte houdt van subsidies en regelingen in allerlei verschillende organisaties zoals de MRE / Brainport, de provincie, het rijk en andere organisaties zoals de BMF of Senzer.

 

 

LEES VERDER: ASTEN ZORG(T) VOOR MEKAAR