FRANCA THIJSSEN

 

Onderwijs, Recreatie, Sociaal Domein, Cultureel erfgoed

 

49 jaar, woont in Heusden op het Kasteel, is getrouwd en heeft 1 kind. Is bijna 25 jaar werkzaam op De Berkenschutse; (voortgezet)speciaal onderwijs in Heeze, eerst voor de klas, daarna als schoolmaatschappelijk werker. In deze functie begeleidt ze leerlingen en/of ouders bij problemen. Is secretaris van de PGA, daarnaast bestuurslid bij Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten (SBKA), lid van de ouderraad van het Varendonck College en MR-lid van De Berkenschutse.

 

 

"In mijn werk zie ik dat sommige kinderen en jongeren, en hun ouders, te weinig ondersteuning krijgen als er problemen zijn. Mijn devies is: preventie is de beste hulp. Problemen op tijd signaleren en actief helpen om die problemen aan te pakken, dat helpt! Hierdoor voorkom je erger.

 

Het is van groot belang dat kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. Spelen/ontdekken is ontwikkelen. Dat er geen speeltuin is in Asten is en dan vooral een ondek/natuurspeelplek is echt een gemis voor de kinderen in Asten. Het is een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud.  Dit is een aandachtspunt voor de gemeente, waarbij vrijwilligers een mooie rol kunnen hebben.

 

Jongeren hebben een stem maar helaas wordt er te weinig naar geluisterd. Een jongerenraad zou super zijn voor de Astense politiek!

 

Ik betreur het dat we in Asten zo weinig respect hebben voor monumentale gebouwen. Er wordt te weinig nagedacht om monumenten een nieuwe bestemming te geven en er wordt te veel gesloopt. Ik wil me inzetten dat Astenaren bewuster omgaan met het erfgoed. Ook wil ik me inzetten voor erfgoededucatie zodat kinderen/jongeren hun roots leren kennen."

 

 

E-mail: f.thijssen@hotmail.com

Telefoon: 06-10489200