NOOR HAGELAAR

 

Kinderen, Onderwijs, Recreatie, (Sport)voorzieningen

 

36 jaar, woont in Asten, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Heeft na haar studie Culturele Maatschappelijke Vorming lange tijd in Londen gewerkt. Momenteel runt ze een adviesbureau dat gespecialiseerd is in “kind en spel”, waarbij ze zich met name richt op communicatiepatronen. Is een doorgewinterde vakvrouw in de gemeentepolitiek, na 5 jaar PGA-raadslidmaatschap, waarvan twee jaar als fractievoorzitter.

 

 

"Ik wil werk maken van spelen: een gedegen speelbeleid in Asten waarbij we kijken wat er nodig is. Het is belangrijk kinderen te betrekken bij het bedenken of bouwen van nieuwe speelvoorzieningen, naast ouders en omwonenden. Doordat er scholen verdwijnen, krijgen we minder speelvoorzieningen voor kinderen. Dit moet gecompenseerd worden. Zodat we het dorpskarakter van Asten beschermen en kinderen op straat kunnen spelen.

 

Verder wil ik Asten wat ruimdenkender laten worden. We houden zo vast aan regels en procedures. Wat zou er gebeuren wanneer we dat loslaten en met mensen in gesprek gaan? Bij de PGA wordt iedereen serieus genomen, ongeacht zijn/haar achtergrond. De gemeente is er voor ons allemaal, daarom is het belangrijk mensen te betrekken bij wat er speelt. Samen doen!"

 

 

E-mail: noorhagelaar@yahoo.com

Telefoon: 0640695042

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/noorhagelaar/

Facebook: https://www.facebook.com/noorhagelaar